Credit Score Building

A világ, sajnos már csak ilyen.

Credit Score Building – Hitelpontszám építés

 

Példaként említve magyarországon, a Központi Hitelinformációs Rendszer (KHR, korábbi nevén „BAR-lista”) egy adatbázis, amelyet az MNB által felügyelt BISZ Zrt. üzemeltet. Nyilvántartja a magánszemélyek és a vállalkozások hitelvisszafizetési múltját. A rendszer a hitelszerződésekkel kapcsolatos – pozitív és negatív – adatokat egyaránt tartalmazza.

Az adatbázist azért hozták létre, hogy a bankok még pontosabban mérhessék fel az ügyfelek hitelképességét, ennek érdekében adatokat kérhetnek a KHR-ből. A pénzügyi intézmények ezen, illetve az ügyfél által megadott további információk alapján döntenek (saját adósminősítő eljárásuk során) a kölcsön folyósításáról vagy a kölcsönkérelem elutasításáról.

A HITELSZERZŐDÉSEK MEGKÖTÉSEKOR A PÉNZÜGYI INTÉZMÉNYEK JOGSZABÁLY ALAPJÁN KÖTELESEK A SZERZŐDÉS ÉS AZ ÜGYFÉL ADATAIT RÖGZÍTENI A KHR-BEN, MINDEZT AZ ÜGYFÉL HOZZÁJÁRULÁSÁTÓL FÜGGETLENÜL.

Ezek közül a legfontosabb adatok a következők: az ügyfél neve, címe, személyi azonosítói, a szerződés típusa, megkötésének és lejáratának, megszűnésének ideje, a hitel összege, devizaneme, a törlesztés módja és gyakorisága, a fennálló tőketartozás és a törlesztőrészlet összege.

Akkor kerülnek be „hitelmulasztás” címen a rendszerbe az adós adatai („negatív adatok”), ha a lejárt és meg nem fizetett tartozás összege több, a késedelembe esés időpontjában érvényes legkisebb összegű havi minimálbér összegénél, és az immár 90 napot meghaladóan fennáll.

HITELSZERZŐDÉS MEGKÖTÉSE ELŐTT VISZONT NYILATKOZNI KELL ARRÓL IS, HOGY POZITÍV ADÓSKÉNT IS LEKÉRDEZHETŐEK LEGYENEK E AZ ADATOK A RENDSZERBŐL, NE CSAK KÉSEDELMES FIZETÉS ESETÉN, NEGATÍV ADÓSKÉNT.

Azok az adatok, amelyek mulasztás vagy a késedelmes teljesítés miatt kerülnek az adatbázisba, az adatátadástól számított maximum 10 évig elérhetők. Ha viszont időközben rendezve van a tartozás (s így a késedelem aktívból passzív bejegyzésűvé válik), akkor a késedelemre vonatkozó adatot a teljesítéstől számított 1 évig őrzi még meg a KHR.

Amennyiben a hitelnyújtó pénzügyi intézmény esetleg elengedi a tartozást, illetve az valamilyen egyéb módon – például közös megegyezéssel – rendezik azt, akkor annak adatai az ettől az időponttól számított 5 évig láthatóak a rendszerben, majd automatikusan törlik őket.

A hiteltörlesztési késedelem mellett egyéb okból is fel lehet kerülni a negatív adóslistára. Bankkártyával, hitelkártyával való visszaélés és csalás esetén például az adatok 5 évig láthatóak az adatbázisban azt követően, hogy a pénzügyi intézmény átadta azokat.

A KHR-ben szereplő negatív – és pozitív – adatokat a pénzügyi intézmények felhasználhatják új hiteligényléskor arra, hogy pontosabban felmérhessék a hitelért folyamodó személy vagy vállalkozás hitelképességét. Ha „piros pont” szerepel az előzőekben felvett hitelnél, tehát rendben teljesültek a részletfizetések, akkor könnyebben kapható meg az új hitel, és akár a feltételei is kedvezőbbek lehetnek.

UGYANAKKOR A RENDSZERBEN AKTÍV ÉS PASSZÍV STÁTUSSZAL RENDELKEZŐ NEGATÍV ADÓSOK HITELFELVÉTELI KÉRELMÉT – MAGYARORSZÁGON – A LEGTÖBB BANK VISSZAUTASÍTJA. Egy pénzügyi intézmény jellemzően csak akkor köt hitelszerződést, ha – a KHR-ben lévő információk alapján is – megfelelő adósnak ítélték a hitelkérelmet benyújtó személyt, vagy vállalkozást.

Mindenkinek joga van megismerni a róla nyilvántartott adatokat. Ha nem tudja biztosan, hogy az adatai szerepelnek-e a KHR-ben, akkor bármelyik pénzügyi intézménynél (legegyszerűbben a megszokott bankfiókban), továbbá az adatbázist üzemeltető BISZ Zrt.-nél is lehet kérni tájékoztatást akár levélben vagy e-mailben is, korlátlan számban illetve díjmentesen.

Forrás: https://symfalogic.news

 

 

Ellenben az Egyesült Királyságban;

Nem létezik BAR lista. Ott hitelminősítés van, amely pontszámokkal mutatja meg, hogy az adós, vagy a nem adós, éppen milyen pontszámmal rendelkezik adott napon.

Hitelvisszafizetési valószínüségmutató.
Hitelképesség mutató – Credit Score Building

 

 

Credit Score a Hitelintézetek szemszögéből:

A hitelminősítés, a hitelintézmények szemszögéből nézve olyan szám, amely tükrözi annak valószínűségét, hogy az adós visszafizeti a hitelt. Mondhatnánk úgyis, hogy ez: Hitelvisszafizetési valószínüségmutató. A bankok és a hitelkártya-társaságok mint hitelezők, megvizsgálják az igénylő hiteltörténetét, amikor kiszámítják a hitelképességét az igénylőnek. Ez megmutatja számukra az Ön számára nyújtott hitel kockázatának a szintjét. Minél magasabb a hitelképességi pontszáma a hitel igénylőnek, annál jobb esélye van arra, hogy a hitelt jó áron kapja meg a banktól. 

 

Credit Score a Hiteligénylő szemszögéből:

A hitelminősítés a hiteligénylő szemszögéből nézve pedig azt mutatja meg, hogy van e értelme hitelért folyamodni. A hiteldíjmutató onnantól létezik, hogy önnek lakcíme van az Egyesült Királyságban még akkor is, ha ön nem tud róla. Sokan úgy éltek Angliában évekig, hogy fogalmuk sem volt erről a mérőszámról.

 

Credit Score a Hitelminősítő szemszögéből:

Itt jön a képbe egy harmadik fél is, név szerint a hitelpontszámot mérő, felügyelő és vezető, a Hitelminősítő. A hitelminősítést pedig az erre jogosult hitelminősítést végző cég vagy társaság végezheti. A hitelminősítést a hitelminősítő úgy végzi, hogy a különböző hitelintézetek, bankok, biztosítótársaságok, Telefontársaságok és Közüzemi társaságok minden hónapban (vagy akár havonta többször) minden hitelminősítő cégnek elküldi minden ügyfeléről a havi legfrissebb adataikat, a Credit Score pontszám megfelelő és pontos méréséhez és annak vezetéséhez. A hitelminősítők ezen elküldött adatok  alapján, a saját kidolgozott pontozási és/vagy besorolási stratégiájuk szerint sorolják be adott kategóriába az ügyfeleket. Ezzel, minden hitelintézmény, bank vagy biztosítótársaság, stb minden időben, pontosan látja, és pontosan le tudja követi azt az ügyfelet, aki éppen hiteligénylésért vagy bármi másért fordult hozzájuk. Ugyanez a helyzet akkor is, ha telefon előfizetést, vagy akár autóbiztosítást akar valaki kötni. Minden olyan társaság, ahol hosszú szerődéses elköteleződés van, ott az adott cég le tudja kérni a leendő ügyfél hitelmúltját, és az alapján (illetve a saját adósminősítő eljárásuk alapján) el tudja dönteni, hogy akar e hosszú távú szerződést kötni a jelentkezővel, vagy sem.

Mi, az alábbi pontozásos ügyfélbesosolást használjuk:

Hitelképesség mutató
Hitelképesség mutató – Credit Score (0 – 999)

 

 • Very Poor (0 – 560) Valószínűbb, hogy elutasítják a legtöbb rendelkezésre álló hitelkártya, hitel és jelzálogkölcsön igénylését.
 • Poor (561 – 720) Előfordulhat hogy hitelkártyákat, vagy kölcsönt kap, de jóval magasabbak lesznek a kamatlábak
 • Fair (721 – 880) Lehet, hogy rendben vannak a kamatlábak, de a hitelkerete nem túl magas.
 • Good (881 – 960) A legtöbb hitelkártyát, kölcsönt és jelzáloghitelt meg tudja szerezni, de a legjobb ajánlatok elutasíthatják Önt.
 • Excellent (961 – 999) Meg tudja szerezni a legjobb hitelkártyákat, kölcsönöket és jelzálogkölcsönöket (de nincs garancia).

 

 

A Credit Score egy nagyon érzékeny mutató.

Például, ha önek sikerül hitelt kapnia egy pénzintézettől, akkor  már másnap csökkenni fog a hitelpontszáma, a felvett hitel típusától függően. Ha viszont a felvett hitelt ön egy összegben visszafizeti, vagy már mondjuk ma visszafizette teljesen, akkor már csak kb 1.5 hónapot kell várnia arra, hogy a visszafizetett hitelből ön plusz pontokat kapjon, vagyis plusz pontokká tudja beváltani a visszafizetett hitelét. Tehát összegezve, ha hitelt vesz fel, akkor már másnap leesik a pontszáma, ha meg visszafizette a hitelt, akkor meg heteket kell várnia, mire jóváírják a plusz pontszámait. Egy hitelfelvételtől leeshet a pontszám akár 120 pontot is, így nagyon hamar a very poor-ban találhatja magát az első hitel felvétele után is. Ha a visszafizetett hitelének a plusz pontszámára vár, akkor lehet, hogy csak 60 plusz pontot kap a hitelminősítőtől. Sok egyéb más tényezőtől függ az, hogy melyik hitelminősítő mennyi plusz pontot ad egy visszafizetett hitelért.

Ahhoz, hogy egy bank hitelt adjon, nem csak egy hitelminősítő besorolását veszi figyelembe, hanem leglább kettő vagy három minősítő adatait is figyelembe veszi. Ez azért van így, mert mindegyik hitelminősítő más és más módszerrel dolgozik. Akkor lehet valaki biztos a személyi hiteligénylésében vagy a Mortgage (Házvásárlási hitelének) biztos utalásában, ha több hitelminősítő szervezetnél legalább a “Jó”,  vagy annak megfelelő kategóriába van besosorolva. A “JÓ” besorolás mellett minden hitelező lekérheti a hitelminősítőtől 6 évre visszamenőleg a hiteligénylő teljes pénzügyi és hitelfelvételi múltját is. Ezzel egy bank, gyakorlatilag az összes további másik bank pénzügyi hozzáállását, és hitelezési stratégiáját is figyelemmel kisérheti, de ezt majd egy másik alkalommal beszéljük meg.

A jó hí viszont az, hogy míg a kelet európai államokban a fenti szekcióban leírt rendszerek vannak , addig a nyugati államokban, (UK, USA, Canada, stb) pontrendszer alapján van meghatározva mindenkinek a hitelképessége. Ezenkívül még az is a jó hírek közé tartozik, hogy míg a keleti államokban nem, de a nyugati államokban mindenki figyelemmel követheti és építgetheti a saját kis pontszámait.

 

Utólagos Befolyásolás

Az ember felvesz bármilyen hitelt, legyen az személyi kölcsön, új hitelkártya igénylés, vagy a meglévő hitelkártya egyenleg felhasználása, akkor értelem szerűen ez már másnap megmutatkozik a credit score jelentésében. Ha azonban az ember visszafizette már a felvett hitelt, akkor annak a pozitív pontszámnövekedésre lehetne számítani 4-6 héten belül, de ez sajnos nem így működik.

Egy példával szemléltetve a dolgot: Mondjuk januárban, a korábban felvett hitel visszafizetésre került. Alap esetben február eleje-közepe táján várható lenne a pontszám emelkedése a visszafizetett hitel után, de ez csak Április közepére fog megtörténni! Az ember nézegeti a credit score mutatóját és várja, hogy mikor fog végre a pontszáma emelkedni, de csalódnia kell, mert a várt időben a pontszám emelkedése nem fog megtörténni. Ehelyett a pontszáma még plusz egy hónappal késöbb, azaz Május közepére lesz látható majd a hitel jelentésében úgy, hogy áprilisi visszadátumozással fog szerepelni rajta a pontszámemelkedés!  A Pandémiában az volt a jó, hogy mindenben lehetett hivatkozni rá, mert még a Credit Score ügynökségek is az alábbi üzenetet adták mindenkinek:

 

“..Please bear with us…

Due to increased demand dealing with the impact of coronavirus, we’re experiencing delays getting some lender updates. This means it may take a little longer than usual to see any changes to your score or report. Please rest assured we’re working around the clock to do all we can to update your information. If you could bear with us before raising any queries about expected updates, we’d really appreciate it. Thank you and sorry for any inconvenience this may cause…”

 

Szabad fordításban ez az alábbiakat jelenti:

“…Kérjük legyen türelemmel felénk…

A koronavírus hatásainak kezelése iránti megnövekedett kereslet miatt késéseket tapasztalunk néhány hitelezői frissítéssel kapcsolatban. Ez azt jelenti, hogy a szokásosnál kicsit hosszabb ideig tarthat a pontszámában vagy a jelentésben bekövetkezett változások megtekintése. Biztos lehet benne, hogy éjjel-nappal dolgozunk azon, hogy mindent megtegyünk az Ön adatainak frissítése érdekében. Mielőtt bármilyen kérdést feltenne a várható frissítésekkel kapcsolatban,  ha a fentieket figyelembe veszi, azt nagyon megköszönnénk. Köszönjük, és sajnáljuk az esetleges kellemetlenségeket…”

Amikor az embernek ebben a pillanatban éppen nincsen szüksége hitel felvételre, akkor az ember ezt könnydén el tudja engedni. De amikor éppen mondjuk már fél éve készül arra, hogy az új autóját becserélje egy másikra amihez hitelre lenne szüksége, vagy éppen egy ház vásárlás közepében találja magát ebben a pillanatban, akkor az ember ezt nem tudja olyan könnyen elengedni…

A világ, sajnos már csak ilyen.

 

Késői Email Értesítés

A legjobb dolog a világon, amikor egy hetes késéssel kapja meg emailben az ember, hogy a pontszáma a múlt héten most éppen mennyivel csökkent… Merthogy, ilyen is van.

 

 

A Credit Score pontszám növelése

A legfontosabb itt talán az, hogy a felvett hitel törlesztőrészletei mindíg pontosan és időben be legyenek fizetve! Ha egy havi törlesztőrészlet is elcsúszik a befizetéssel, akkor az 5 évig a rendszerben marad, és tovább csökkenti a pontszámait nem csak adott alkalommal, hanem öt éven keresztül! Tehát nagyon-nagyon fontos a Credit Score megértése és folyamatos figyelése.

Ha még csak most kezdte el az életét az Egyesült Királyságban, akkor önnek el kell kezdenie a hitelpontszámainak az építését, hogy amikor szüksége lesz hitelre, akkor emiatt ne bukjon el a hitelkérelme. Ha elutasítják a hitelkérelmet, az megjelenik a Credit Score-jában is, és legközelebb csak akkor folyamodhat hitelért, ha eltelt legalább hat hónap, vagy -pozitív értelemben- drasztikusan megváltoztak az életkörülményei.

 

A hitelképességi mutató, az alábbi termékek megszezésének az esélyeit befolyásolja:

 • Hitelkártyák ,
 • Kölcsönök
 • Jelzálogkölcsönök
 • Autófinanszírozás
 • Gáz- és villamosenergia havi kifizetések
 • Mobiltelefon-szerződések
 • Biztosítási havi kifizetések
 • Ingatlan bérlés

 

Most érkeztem Angliába. Hogyan indtsam el a Credit Score építését?

 

A legegyszerűbb módja, hogy vár. Ahhoz, hogy egyáltalán el lehessen indulni ezen az úton, ahhoz várnia kell legalább hat hónapot. Azért hat hónapot, mert addigra ön már nagy valószinüséggel nyitott valamelyik nagy banknál bankszámlát, és ezzel már be is került a rendszerbe, és elkezdte a pontszámait építeni. Hat hónap után már valószinűleg van ingatlan bérlési szerződése, mobiltelefonszáma is. Ezekkel kell elindulni. Fél év után el lehet kezdeni hitelkártyákat igényelni. Az, hogy hol, melyik banknál, mikor, milyet és mennyit, abban kollégáink lesznek a segítségére. Megbzást követően mi átvesszük öntől a Credit Score építésének terhét, segítünk az elindulásban, illetve a pontszámainak az építésében is. A folyamat legalább 3 évet vesz igénybe, mire a maximális 999 pontszámot el fogja érni. Hiteligénylést, a GOOD szekció elérésétől lehet kezdeményezni.

 

Hiteligényléskor a hitelezők általában figyelembe veszik:

 • Credit Score pontszám
 • Hiteltörténet 6 évre visszamenőleg
 • Az alkalmazás részletei
 • Meglévő adatok (például ha ön már egy létező ügyfél)

 

Mi a jó vagy átlagos hitelképesség?

Nincs olyan „varázslatos” szám, amely garantálja a jóváhagyást, mivel a különböző cégek különböző dolgokat keresnek a potenciális ügyfeleikben, amíg az egyik megtagadhatja a hitelt, addig a másik elfogadhatja. De az elutasított hitelkérelem is bele kerül a hiteigénylő múltjába.

A Credit Score hasznos útmutató, és képet ad arról, hogy a cégek miként láthatják önt, így megalapozottabb döntéseket hozhat minden fél a hitel szempontjából.

 

Mit jelent az Ön számára a Credit Score?

 

Ne felejtse el, hogy a hitelminősítése nem kőbe vésett írás. – ez egy élő, lélegző dolog, amely megváltozhat bizonyos pénzügyi magatartások esetén. Tehát idővel fel vagy le megy.

Mi abban segítünk, hogy minél feljebb menjen a jelenlegi pontszáma.

 • Szolgáltatásunk magán személyek részére: 450.- font / év
 • Szolgáltatásunk cégek részére: 950.- font / év

 

 

További kérdései vannak? – Akkor ne habozzon kapcsolatba lépni velünk

elérhetőségeink bármelyikén!

 

 

Telefon: +36 (70) 550 – 2804

Email cím:  info@symfalogic.solutions

 

 

Contact Form

 • Message

 

Verification